Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
27 มกราคม 2563


จำนวน

1 อัตรา


ระดับเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท,ตามที่ตกลงกัน
ลักษณะการทำงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับคู่มือความปลอดภัยอื่นๆตามข้อกฎหมายกำหนด
2. ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายความปลอดภัย
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงงาน
4. ติดต่อสื่อสารด้านความปลอดภัยทั้งภายในภายนอกเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย
5. ติดตามตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทุกฝ่ายพร้อมรายงานให้ผู้บัญชาทราบ
6. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านความปลอดภัย
7. ตรวจสอบถังดับเพลิงภายในบริษัทฯเพื่อความพร้อมในการใช้งานได้ตลอด
8. ตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าโรงงานโคมไฟต่างๆรวมถึงอุปกรณืที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในแต่ละแผนก
9. ตรวจสอบความปลอดภัยด้านเครื่องจักรโรงงานรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรในแต่ละแผนก
10.ดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่น ถังดับเพลิงอื่นๆเปนต้น
11.ดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห์สภาวะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
12.ปฏิบัติหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด พรบ.วิ่งแวดล้อมมลพิษสิ่งแวดล้อมได้
13.ดำเนินการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
14. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
15. จัดทำรายงานความปลอดภัยในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องส่งหน่วยงานภาครัฐ
16. ปฏิบัติงานตาม ISO 9001 ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง
17. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหมวดงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศ ชาย อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด3.มีความรู้ด้านการบริหารความปลอดภัย4.สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในภายนอกได้5.สามารถเป็นตัวแทนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยแทนผู้บังคับบัญชาได้จังหวัดที่ปฏิบัติงานบึงกาฬ
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ถ้ามาจากต่างจังหวัด มี ห้องพักให้
2. ประกันสังคม
3. ยูนิฟอร์มบริษัทฯวิธีรับสมัคร
สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม


โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [042-490627 , 042-490629 ext. 816-817]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงบึงกาฬ