Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หัวหน้าแผนกฝายทรัพยากรบุคคล


หัวหน้าแผนกฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกฝายทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 25,000 - 45,000 ลักษณะการทำงาน 1. กำหนดควบคุมการปฏิบัติงานตามกฏระเบียบข้อบังคับ นโยบายของบริษัทฯ 2. จัดทำกำหนดมาตรฐานการ ดำเนินการด้าน, การสรรหา การพัฒนาบุคลากร, แรงงานสัมพันธ์ 3. จัดทำแผนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน 4. กำกับดูแลการบริหารงานบุคคล 5. กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 6. ดูแบสวัสดิการ 7. ดำเนินงานด้านอัตรากำลังให้ได้ตามแผนงาน สรุปรายงานเพื่อการวิเคราะห์ นำมาใช้เป็นข้อมูลในการทำงาน หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย 2.อายุ 25-40 ปี3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง4.มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานบุคคล 3-5 ปี5.มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ6.มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน กฏหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 7.มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง สามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1ประกันสังคม 2.ประกันชีวิตกลุ่ม 3. โบนัส 4. ยูนิฟอร์ม 5. อาหารกลางวัน 6 เที่ยวพักผ่อนประจำปี 7. ปรับเงินเดือนประจำปี 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-0755151 ต่อ 100, 101, 103]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง086-3411051 ฝ่ายบุคคล


กรุงเทพมหานคร