Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ธุรการบัญชี


ธุรการบัญชี บริษัท วิทวี จำกัด ตำแหน่ง ธุรการบัญชี ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-18,000 ลักษณะการทำงาน 1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1 4.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 5.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ 6.จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง 7.บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ 8.จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ จัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน 9.ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว 10.จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอนุมัติ 11.จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา 12.จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง2.มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี 3.อายุ 25 - 35 ปี4.มีทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดีกระตือรือร้น ขยัน อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี5.ขยัน มีความรับผิดชอบสูง6.มีทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดีกระตือรือร้น ขยัน อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี7.ขยัน มีความรับผิดชอบสูง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.สวัสดิการช่วยเหลืออื่นๆ 5.โบนัสประจำปี 6.วันหยุดประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-026-3213]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


กรุงเทพมหานคร