Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


วิศวกรโยธา (Engineer)1


วิศวกรโยธา (Engineer) หางาน - บริษัท ดั้งเดิม จำกัด - วิศวกรโยธา (Engineer) บริษัท ดั้งเดิม จำกัด วิศวกรโยธา (Engineer) สิงหาคม - ระดับเงินเดือน ตามตกลง .บริหารจัดการงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดหาผู้รับจ้าง ควบคุมงาน งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ข้อกำหนดของงาน คุณภาพของงานโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกำหนด ตรวจงานก่อนส่งมอบ.จัดทำอัปเดท แผนงานรายสัปดาห์ รายเดือน นำเสนอหัวหน้างาน.ควบคุมการการทำงานของช่างในแผนกตามที่ได้รับมอบหมายให้เต็มประสิทธิภาพ. ดูแลเครื่องมือ วัสดุ ในแผนกให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานดูแลให้ใช้อย่างเหมาะสม.ควบคุมการใช้งานวัสดุของช่างแผนกที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างประหยัด ถูกต้อง.ทำแผน ทำแบบ ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการทำงาน ตามความจำเป็น ให้กับช่างแผนกต่างๆที่รับผิดชอบ เพื่อให้ช่างดำเนินงานของแต่ละแผนกได้อย่างถูกต้อง.ประมาณการวัสดุที่ต้องใช้ ดำเนินการเปิดใบสั่งซื้อ โดยประสานงานผ่านทางแผนกจัดซื้อ .ประสานงานกับแผนกจัดซื้อ เรื่องข้อกำหนดของวัสดุที่ต้องใช้ในแต่ละงาน.ประเมินการทำงานของพนักงานในแผนกรายเดือน.ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในกรณีที่ต้องการให้ช่วยเหลือในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง .-เพศชาย .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง โครงสร้าง งานระบบ อย่างน้อย ปีขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรม CAD, Microsoft Office ( Ms. Word , Excel ) ได้เป็นอย่างดี .มีใบประกอบวิชาชีพ ( กว.) พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- โบนัสประจำปี- ค่ารักษาพยาบาล- ประกันสังคม- เซอร์วิสชาร์จ- เบี้ยขยัน- หอพักพนักงาน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ชุดฟอร์มพนักงาน- ค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ รถเมล์ที่ผ่านหน้ากองฉลาก สาย ,,,,, - สอบถาม บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - # -, - โทรสาร -


กรุงเทพมหานคร