Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ประจำไซต์งานหนองจอก (ถ.ประชาสำราญ)1


โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ประจำไซต์งานหนองจอก (ถ.ประชาสำราญ) หางาน - บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด - โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ประจำไซต์งานหนองจอก (ถ.ประชาสำราญ) บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ประจำไซต์งานหนองจอก (ถ.ประชาสำราญ) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ศึกษารายละเอียดแบบงานก่อสร้างของโครงการ. สำรวจพื้นที่ / สถานที่ ส่วนที่จะทำการก่อสร้าง. ดูแลขั้นตอนการทำงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดไว้. ดูแลควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานได้ตามแบบ เวลาที่กำหนด. ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงาน. จัดทำรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง.มีประสบการณ์ใน ปี ขึ้นไป ด้านงานโครงการบ้านจัดสรร.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยินดีรับฟังปัญหา /ข้อติชม ทั้งกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาตนเองบริษัทฯ มีความขยันหมั่นเพียร , มีความรับผิดชอบ.มีความซื่อสัตย์, อดทนสูง , เสียสละ , การควบคุมอารมณ์.มีความริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ.มีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง.สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี Internet รับส่ง E-mail ได้ดี หนองจอก กรุงเทพมหานคร . สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานครอบครัวเสียชีวิต. สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง-ค่าเดินทาง. สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสมรส . สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท. สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน . สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดพนักงาน. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. สัมมนา / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. โบนัส. ประกันภัยกลุ่ม. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ร่วมกับธอส.) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม smartland Smartland-Asset-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--/--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด / ซอย ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษมเขตจตุจักร กรุงเทพฯ --/-- โทรสาร --


กรุงเทพมหานคร