Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่บัญชี


เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ ลักษณะการทำงาน - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.) ภงด. , ภงด. , ภงด. , สปส. - - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ - บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง - บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ การขาย บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่าย ต่างๆ ตามกระบวนการทางบัญชี - จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ รายวันขาย จัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน - ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว - จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอนุมัติ - จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา - ปิดงบกำไรขาดทุน ต้นทุน การขาย หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .ปวส.ขี้นไป ,ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี.มีประสบการณ์ เคยฝึกงาน ผ่านงานบัญชี .ประสบการณ์งานด้านบัญชี ประเภท ซื้อมาขายไป จะพิจารณา เป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป MS OFFICE ได้.สามารถใช้ โปรแกรม Express ได้ , มีประสบการ์ณทางด้านบัญชี อย่างน้อย ปี.มีไหวพริบดี เรียนรู้งานได้เร็ว มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รอบครอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ กระตือรือร้น.มีรถส่วนตัวในการเดินทาง,เริ่มงานได้ทันที เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี - การท่องเที่ยวประจำปี - เบี้ยขยัน - ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย เงินช่วยเหลือ กรณีคลอดบุตร แต่งงาน อื่นๆตามสมควร - ค่าคอมมิชั่นเป้ารวม - ปรับเงินเดือนทุกปี - การฝึกอบรม - วันหยุดตามประเพณี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,---]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงสถานที่ทำงาน กทม. ตลิ่งชัน ชื่อผู้ติดต่อ คุณ สุภาวดี อุฬารพนิชยผล ที่อยู่ / หมู่ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ --- --- มือถือ -- โทรสาร --


กรุงเทพมหานคร