Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ติดต่อสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ - วัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม - วางแผนการสั่งซื้อร่วมกับแผนกขาย จัดซื้อ จัดหาสินค้าบริการ ต่อรองราคาสินค้า ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประสานงานกับฝ่ายต่าง ที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ อย่างเป็นระบบ งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิ ปวช. เป็นอย่างน้อย มีประสบการณ์ทางด้าน จัดซื้อ.สามารถใช้โปรแกรม Express คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี MS Office (Word/Excel) พิมพ์ดีดได้.มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีทักษะด้านการสื่อสาร ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ละเอียดรอบคอบ.สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้.มีประสบการณ์ ในการทำงาน สามารถรับผิดชอบงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้.มีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ประกันสังคม - โบนัส ประจำปี - จัดเลี้ยงประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินเบี้ยขยัน ทุกเดือน วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,---]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงสถานที่ทำงาน กทม. ตลิ่งชัน ชื่อผู้ติดต่อ คุณ สุภาวดี อุฬารพนิชยผล ที่อยู่ / หมู่ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ --- ---


กรุงเทพมหานคร