Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่สโตร์คลังสินค้า


เจ้าหน้าที่สโตร์คลังสินค้า บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สโตร์คลังสินค้า ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน -สามารถใช้โปรแกรม Express คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี MS Office (Word/Excel) พิมพ์ดีดได้ -รับสินค้า-ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ SPEC ที่สั่งซื้อ ตรงตามใบPO -แยกใบกำกับภาษีกับสำเนาแนบ PO เพื่อนำส่งทางบัญชี -คีย์เอกสารทางด้านเจ้าหนี้ เพื่อนำส่งใบบัญชี -ควบคุม จัดสินค้า แพคกิ้งสินค้า วัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับบิลจัดส่งสินค้า -ตรวจเช็ควัสดุที่เบิกใช้งานใน JOB นั้นๆ ว่ามีของอยู่ใน STOCK ไม่ -นำใบเบิกวัสดุมา STOCK เพื่อบันทึกการ์ดรายงานวัสดุคงเหลือ -รับผิดชอบการตรวจรับเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ -ทำรายงานบันทึกการรับ-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ -ดูแลจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อย -ตรวจนับสต็อกคงเหลือ หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิ ปวช. เป็นอย่างน้อย.สามารถใช้โปรแกรม Express คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี MS Office (Word/Excel) พิมพ์ดีดได้.มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรองที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ละเอียดรอบคอบ.ใจรักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้.มีประสบการณ์ ในการทำงาน สามารถรับผิดชอบงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้.สามารถทำงาน ที่กดดันได้.มีประสบการณ์ ในการทำงาน สามารถรับผิดชอบงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้.มีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม โบนัส ประจำปี จัดเลี้ยงประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี เงินเบี้ยขยัน ทุกเดือน ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย / เงินช่วยเหลือ กรณีคลอดบุตร , สมรส วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,---] สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง สถานที่ทำงาน กทม. ตลิ่งชัน ชื่อผู้ติดต่อ คุณ สุภาวดี อุฬารพนิชยผล ที่อยู่ / หมู่ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ --- --- ติดต่อ - สอบถาม บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร --,--- โทรสาร -- วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,---]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


กรุงเทพมหานคร