Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี-


ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี- หางาน - บริษัท มนตรีสอบบัญชีกฎหมาย จำกัด - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท มนตรีสอบบัญชีกฎหมาย จำกัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี กันยายน ระดับเงินเดือน ทดลองงาน , บาท บรรจุ , บาท - ตรวจสอบบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วน - ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์- ทำบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป พร้อมปิดบัญชีจัดทำงบการเงิน- จัดทำกระดาษทำการ- จัดทำรายงานการตรวจสอบ- คำนวณ กรอกแบบรายการเพื่อเสียภาษี- ประสานงานกับลูกค้า- เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส .ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการสอบบัญชี.ไม่จำกัดเพศ.บุคลิคดี กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ.มี่ความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์.พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา.ช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ.สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี.สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ปีละประมาณ ครั้ง ๆ ละ วัน ไปเป็นคณะ).หากสามารถขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีเงินเพิ่มพิเศษคิดตามระยะทาง) บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร เงินเดือนขั้นต้น , บาท ทดลองงาน เดือน ๆ ละ , บาทสวัสดิการผลประโยชน์ตอบแทนอื่น- ค่าล่วงเวลา- ค่าเบี้ยเลี้ยง- ค่าเบี้ยขยัน- ค่าชุดฟอร์ม- ขึ้นทะเบียนฝึกงานเพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ได้-ได้ On the job trainning กับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นอาจารย์สอนหนังสือระดับปริญญาตรี โท เอก รวม คน- ได้ On the job trainning กับผู้สอบบัญชีอาวุโสหลายคน- ได้สั่งสมประสบการณ์เพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภาษี (Tax Auditor) เป็นประสบการณ์สำหรับการทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ขึ้น จัดตั้งสำนักงานบัญชีเป็นของตนเอง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท มนตรีสอบบัญชีกฎหมาย จำกัด /- ซอยจรัญสนิทวงศ์ / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร -, -, - โทรสาร -


กรุงเทพมหานคร