Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกขาย1


เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกขาย หางาน - บริษัท ไซออนเทค จำกัด - เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกขาย บริษัท ไซออนเทค จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกขาย กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานขาย ควบคุม ดูแลความต้องการภายในแผนกขาย.รวบรวม ข้อมูล เอกสารต่างๆ บันทึกลงในระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลของบริษัทฯ.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นพร้อมค้นหาช่องทางสื่อโฆษณาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย.ทำหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของภายในฝ่ายให้ถูกต้องส่งข้อมูลให้กับแผนกบัญชีการเงิน.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขายให้เป็นไปตามตารางการออกพบลูกค้าประจำสัปดาห์/ประจำเดือน.ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายระบบงานขาย.สรุปรายงานยอดขายประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี พร้อมบทวิเคราะห์แนวทางการแก้ไข สนับสนุน การร้องขอการตอบลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงระบบขายให้ดียิ่งๆขึ้น.ประสานงานกับพนักงานภาย ในฝ่าย เพื่อการจัดทำ/ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานข้อเสนอทางด้านการเสนอราคา ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในภายนอก .งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ (Sex) ชาย-หญิง.อายุ (Age) - ปี.การศึกษา (Education) วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป.ประสบการณ์ (Experience) - ปี จตุจักร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการบริษัทเงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ทุนการศึกษาสำหรับบุตร ต่อปี ตามฐานเงินเดือนเครื่องแบบพนักงาน ชุด/ปีโบนัสประจำปี/ปรับเงินเดือนติดตั้งแก๊สรถยนต์ราคาพนักงาน ประหยัดซ่อมบำรุงรถยนต์ในราคาพนักงานเบี้ยขยันให้เดือนละ , บาท พร้อมดอกเบี้ยสะสมทั้งปีประกันอุบัติเหตุกลุ่มประกันสุขภาพสัมมนาท่องเที่ยวประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่ สวัสดิการวันเกิด ชา กาแฟ น้ำดื่มงานเลี้ยงตามโอกาส สำคัญ เช่น เลี้ยงอำลาพนักงานที่มีผลงานดีฉลองพนักงานเลื่อน ฯลฯบ้านพักพนักงานกระเช้าเยี่ยมไข้ กรณี เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรสาร


กรุงเทพมหานคร