Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด 1


เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด หางาน - บริษัท ไซออนเทค จำกัด - เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด บริษัท ไซออนเทค จำกัด เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .ดูแลรับผิดชอบ การจัดทำสื่อการตลาด สื่อโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ของพรีเมียม ควบคุมการผลิต ตั้งแต่ การหาข้อมูลสนับสนุนการร้องขอ การขออนุมัติ สรรหาผู้ผลิต รายละเอียด ประสานงานดำเนินงานจนเสร็จสิ้น ส่งมอบให้ผู้ร้องขอ ผู้เกี่ยวข้อง บันทึกการส่งมอบ เบิกจ่าย จนจบกระบวนการทำงาน .ข่าวสาร บทความ Clip VDO ศึกษาวิเคราะห์งาน ผลิตงาน จัดเก็บ บันทึก เผยแพร่.จัดทำข้อมูลสินค้า บริการ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการทำสื่อกิจกรรมการตลาด.ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทa.โพสต์แนะนำสินค้าบริการ ข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ เป็นประจำb.พูดคุย ตอบข้อซักถาม ในช่องทางต่างๆ อย่างรวดเร็วc.สร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อให้เกิดการติดตาม.ถ่ายภาพสินค้า งานบริการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการทำการตลาด.ดูแลจัดการการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ กิจกรรมอบรม การออกบูธแสดงสินค้า Road Show เป็นต้น.จัดเก็บ เบิก จ่าย ตรวจนับ Stock ของส่งเสริมการขาย สื่อ อุปกรณ์การออกบูธจัดกิจกรรม โดยส่งรายงานการตรวจนับทุกเดือน.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในบริษัท ซัพพลายเออร์ ลูกค้า.จัดเก็บเอกสารไฟล์งานอย่างเป็นระเบียบ.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ (Sex) หญิง/ชาย.อายุ (Age) - ปี.การศึกษา (Education) ปริญญาตรีขึ้นไป.ประสบการณ์ (Experience) - ปี.ขอบเขตความรับผิดชอบ (Scope of Responsibility) ดูแลงานการตลาดด้านการจัดทำสื่อการตลาด กรุงเทพมหานคร สวัสดิการบริษัทเงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ทุนการศึกษาสำหรับบุตร ต่อปี ตามฐานเงินเดือนเครื่องแบบพนักงาน ชุด/ปีโบนัสประจำปี/ปรับเงินเดือนติดตั้งแก๊สรถยนต์ราคาพนักงาน ประหยัดซ่อมบำรุงรถยนต์ในราคาพนักงานเบี้ยขยันให้เดือนละ , บาท พร้อมดอกเบี้ยสะสมทั้งปีประกันอุบัติเหตุกลุ่มประกันสุขภาพสัมมนาท่องเที่ยวประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่ สวัสดิการวันเกิด ชา กาแฟ น้ำดื่มงานเลี้ยงตามโอกาส สำคัญ เช่น เลี้ยงอำลาพนักงานที่มีผลงานดีฉลองพนักงานเลื่อน ฯลฯบ้านพักพนักงานกระเช้าเยี่ยมไข้ กรณี เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acautogasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไซออนเทค จำกัด เลขที่ / ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรสาร


กรุงเทพมหานคร