Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้ช่วยจัดการร้านฝึกหัด Supervisor ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาบิ๊กซีพังงา


ผู้ช่วยจัดการร้านฝึกหัด Supervisor ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาบิ๊กซีพังงา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยจัดการร้านฝึกหัด Supervisor ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาบิ๊กซีพังงา ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 13,000 -15,000 ลักษณะการทำงาน 1. ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา 2. ควบคุมต้นทุนสาขา 3. ดูแลบริหารสต๊อก ** มีสัมภาษณ์งานพร้อมทราบผล วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาบิ๊กซีพังงา ** ขั้นตอนการสมัครงาน ให้เดินทางไปสมัครงานที่ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาบิ๊กซีพังงา เตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานเข้าไปด้วย ดังนี้ - รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2ใบ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - วุฒิการศึกษา - เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น slip เงินเดือนล่าสุด ,หนังสือรับรองการทำงาน,ใบเปลี่ยนชื่อ


พังงา