Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนามเกษตร (วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ) -


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนามเกษตร (วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ) - หางาน - บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนามเกษตร (วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ) Share บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนามเกษตร (วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ) ตุลาคม ระดับเงินเดือน - มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า - ปี ทางด้านเขตกรรมหญ้า ดูแลบำรุงรักษาหญ้า การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ - มีความรู้เรื่องสายพันธุ์หญ้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมี ตลอดจนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ การบริหารจัดการน้ำใช้ในสนามกอล์ฟ - สามารถวางแผน วิเคราะห์ จัดทำงบประมาณการเงินของงานในความรับผิดชอบได้ - สามารถสร้างสรรค์ พัฒนางานได้ด้วยตนเอง*** สนใจฝ่ายบุคคล โทร - คุณรัตนาภรณ์ แก้วใส ***rattanaporn.kwindsorgolf.co.th .เพศ ชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านเกษตร สาขา ดิน, พืชไร่, พืชสวน, โรคพืช, เคมีการเกษตร หนองจอก กรุงเทพมหานคร สวัสดิการค่ารักษาพาบาล ประกันชีวิต


กรุงเทพมหานคร