Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


IT Programmer Web Programmer - นักพัฒนาและเขียนโปรแกรม


IT Programmer Web Programmer - นักพัฒนาและเขียนโปรแกรม หางาน - บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด IT Programmer / Web Programmer - นักพัฒนาเขียนโปรแกรม Share บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด IT Programmer / Web Programmer - นักพัฒนาเขียนโปรแกรม พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, บริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของไทย มีความประสงค์ต้องการรับสมัคร IT Programmer เพื่อทำหน้าเขียนพัฒนาโปรแกรม ซอร์สโค๊ดบน Framework ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ Web Application Website รวมถึงขั้นตอนการทดสอบแก้ไขให้เกิดความถูกต้องของโปรแกรม ตามลำดับงาน บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานในบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการที่ควรจะเป็น ผู้สมัครในนี้จะมีการทดสอบ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ณ วันสัมภาษณ์งาน .สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้ภาษา PHP เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูลมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล เช่น MySQL ได้.หากมีความรู้เข้าใจ MVC, PHP OOP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.หากเคยเขียนโปรแกรมด้วย PHP Framework / Laravel Framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ทางด้าน Javascripts, XML AJAX, HTML, HTML CSS เพื่อประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม.สามารถพิมพ์ดีด ไทย/อังกฤษ แบบสัมผัส ในความเร็ว คำ/นาที ขึ้นไป.มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถ อ่าน เขียน ได้ในระดับพอใช้.มีจรรยาบรรณของโปรแกรมเมอร์ที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ.ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ผลงานที่ผ่านมาเป็นหลัก บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - เบี้ยขยัน (ทุก)- ประกันสังคม (ทุก)- ประกันอุบัติเหตุ (ทุก)- ประกันสุขภาพยามเจ็บป่วย (ทุก)- ประกันชีวิต (ตามอายุงาน / บาง)- คอมมิชชั่นจาการขาย (บาง)- การอบรม สัมมนา (บาง)- การท่องเที่ยวต่างประเทศ (บาง)- เงินกู้ยืมช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (ตามผลงาน / ตามอายุงาน / บาง)- เงินโบนัสพิเศษ (ตามผลงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานช่องทางการสมัคร มี ช่องทาง ดังนี้ . สมัครผ่านทางเว็บไซท์ JobTH . สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ . ส่งประวัติส่วนตัว พร้อมแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, เอกสารรับรองการผ่านงาน เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่. -- ต่อ . โทรสาร -. เว็บไซท์ https//www.exoticontour.com** บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเรียบร้อยเท่านั้น ** - สอบถาม บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด /- ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -


กรุงเทพมหานคร