Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล


ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล หางาน - บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล Share บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ธันวาคม ระดับเงินเดือน ,-, กำหนดเป้าหมายแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาฝึกอบรมความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลงาน การบริหารค่าตอบแทน การพนักงานสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามาตรฐานของการบริหารทรัพยากรบุคคล .ชายหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ / รัฐศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคล ระบบเงินเดือน บริหารผลงาน การสรรหาบุคลากร (HRM) การวางแผนการพัฒนาพนักงาน (HRD) ไม่น้อยกว่า ปี.มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความรู้ความเข้าใจในประกันสังคม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน โปรแก้มสำเร็จรูป จตุจักร กรุงเทพมหานคร -โบนัส-เบี้ยขยัน-ทุนการศึกษา-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-งานตรวจสุขภาพประจำปี-เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต-เงินช่วยเหลือกรณีสมรส-ของเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด /- ซ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ต่อ


กรุงเทพมหานคร