Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เลขานุการ-


เลขานุการ- หางาน - บริษัท มนตรีสอบบัญชีกฎหมาย จำกัด เลขานุการ Share บริษัท มนตรีสอบบัญชีกฎหมาย จำกัด เลขานุการ ธันวาคม ระดับเงินเดือน , - งานด้านเลขานุการทั่วไป- บังคับบัญชา ดูแล มอบหมายงาน ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พิมพ์คอมพ์- ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปในบริษัท- เป็นผู้ช่วยของผู้บริหาร (เฉพาะการจัดการงานทั่วไป)- งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย .ปริญญาตรีด้านเลขานุการ, บัญชี .เพศหญิง.เข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ ของเลขานุการโดยทั่วไป.บุคลิกดี.มีความจำดี ละเอียด รอบคอบ.มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์.สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี.ใช้คอมพ์พิวเตอร์พื้นฐานได้พอสมควร บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร เงินเดือนเริ่มต้น , บาท (ทดลองงาน เดือน ๆ ละ , บาท)สวัสดิการผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม- ค่าล่วงเวลา- ค่าเบี้ยเลี้ยง- ค่าเบี้ยขยัน- ค่าชุดฟอร์ม- โบนัส- ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท มนตรีสอบบัญชีกฎหมาย จำกัด /- ซอยจรัญสนิทวงศ์ / ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร -, -, - โทรสาร -


กรุงเทพมหานคร