Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)


ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) หางาน - บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) Share บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มกราคม ระดับเงินเดือน . จัดทำกำหนดการโครงการ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของงาน การตรวจสอบลักษณะทางเทคนิค การควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ . กำหนดทิศทางการดำเนินการทางเทคนิคหน้าที่การปฏิบัติงานวันต่อวัน . จัดโครงสร้างองค์กรควบคุมการออกแบบระบบ . เข้าร่วมการประชุมทางเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบโครงการ . ประสานงานกับ ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดการถ่ายทอดข้อมูลอย่างถูกต้อง . ประสานงานกับผู้ผลิตจำหน่ายอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดหาจัดส่งอุปกรณ์ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา . ควบคุมการบริหารงานภายใน การวางแผนจัดสรรกำลังคน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมในการดูแลจัดการปัญหาที่พบแนวทางการแก้ไข การดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ เป็นต้น . จัดให้มีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการทั้งในด้านการบริหาร ลักษณะทางเทคนิคของโครงการ รวมถึงการอภิปรายผล การทำงาน กิจกรรมทางเทคนิค การวิเคราะห์ การทดสอบ ในการปฏิบัติการภาคสนามProject Manager . อายุ ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์. มีประสบการณ์การบริหารโครงการ ควบคุมการก่อสร้างอาคารแบบ High Rise หากเคยคุมการก่อสร้างโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ .มีภาวะผู้นำสูง เป็นนักเจรจา นักประสานงาน สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ.ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ - ต่อ , โทรสาร --


กรุงเทพมหานคร