Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์และควบคุมโรงงาน-


ฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์และควบคุมโรงงาน- หางาน - W&S Decoration Co., Ltd. ฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์ควบคุมโรงงาน Share W&S Decoration Co., Ltd. ฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์ควบคุมโรงงาน มกราคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ - ถอดปริมาณของโครงการ ทำแบบส่งผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ในงานที่ได้รับมอบหมาย- ควบคุมบริหารการผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ในงานที่ได้รับมอบหมาย- ประสานงานด้านการจัดซื้อ จัดหา ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบให้เพียงพอกับการผลิต- ประสานงานการจัดส่งขนย้ายงานผลิตรวมถึงวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ให้ไปสู่สถานที่ติดตั้ง- ประสานงานด้านการควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงานผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า- ทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ เวลา .-. น. .ชาย / หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์กำหนดทิศทางการผลิตได้เป็นอย่างดี.มีความพร้อมจะเรียนรู้ศึกษาการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ในการผลิต.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบด้านเฟอร์นิเจอร์ได้ยกตัวอย่างเช่น AutoCAD ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ประสบการณ์งานผลิตเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์อดทน.สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - สวัสดิการประกันสังคม- ค่าล่วงเวลา- วันลาพักร้อน- เบี้ยเลี้ยง- โบนัส ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม W&S Decoration Co., Ltd. เลขที่ / ซอยราษฎร์อุทิศ ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -


กรุงเทพมหานคร