Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด โครงการเคหะชุมชนพหลโยธิน กม.441


ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด โครงการเคหะชุมชนพหลโยธิน กม. หางาน - บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด โครงการเคหะชุมชนพหลโยธิน กม. Share บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด โครงการเคหะชุมชนพหลโยธิน กม. มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, . จัดทำแผนงาน งบประมาณ รายรับรายจ่ายประจำปี. จัดทำจัดให้มีข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด. จัดทำระบบบริหารอาคารชุด บัญชีรายรับ-รายจ่าย. ปฐมนิเทศ จัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดประชุมใหญ่. บริหารกิจกรรมน้ำประปาไฟฟ้าส่วนกลาง. จัดเก็บค่าบริหารนิติบุคคลอาคารชุดจากสมาชิก พร้อมทั้งจัดทำบัญชีส่งมอบเงินให้บริษัทฯ. ติดตาม เร่งรัด ทวงถามหนี้ค่าสมาชิกค่าบริการต่างๆ. เสนอแนวทางการจัดหาประโยชน์เพิ่มเติม. ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสภาพแวดล้อม. ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน . ควบคุมรักษาทรัพย์สินส่วนกลางรวมทั้งซ่อมบำรุง . ควบคุมดูแลให้ผู้อยู่อาศัยปฏิบัติตามข้อบังคับ. จัดระเบียบการอยู่อาศัยในชุมชน. เสริมสร้างความสัมพันธ์-ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน . จัดหาลูกค้าเพื่อให้เช่าเช่าซื้ออาคารคงเหลือ. ปฏิบัติการเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน ปี.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ปวช-ปวส ที่มีประสบการณ์.ทักษะทางคอมพิวเตอร์คล่องแคล่ว.มีทักษะในการแต่งหนังสืองานได้ดี.มีวินัยในการทำงาน.มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน.มีจิตสำนึกในการให้บริการ.มีมนุษยสัมพันธ์.มีทักษะการบริหารคน ปทุมธานี ที่พักเงินค่าบริหารโครงการโบนัส ตามผลประกอบการกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่วันหยุดพักผ่อนประจำปีวันลากิจวันหยุดตามประเพณี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวงคันนายาว เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร -, ,


ปทุมธานี