Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Graphic Designer (เจ้าหน้าที่กราฟฟิค)1


Graphic Designer (เจ้าหน้าที่กราฟฟิค) หางาน - บริษัท เนคท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด Graphic Designer (เจ้าหน้าที่กราฟฟิค) Share บริษัท เนคท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด Graphic Designer (เจ้าหน้าที่กราฟฟิค) มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) . ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) เช่น นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซอง ปฎิทิน ป้ายประกาศต่างๆ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations) ออกแบบตัดต่อภาพยนต์ดิจิตอล (Digital Movies). ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร ประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบของ สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animations) ออกแบบตัดต่อภาพยนต์ดิจิตอล (Digital Movies). ออกแบบตกแต่งการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กรภายนอกสถานที่ (Exhibitions). ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ซอง ถุง ฉลาก ฯลฯ .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์สถาปัตย การออกแบบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ตรงในงาน - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี เช่น Photoshop, Illustrator, Pagemaker, Adobe Flash, โปรแกรม Animation D/D, โปรแกรม Movie Editor.มีทักษะทางศิลปะในการวาดภาพถ่ายภาพดี.มีความรู้เรื่องงานสิ่งพิมพ์งานแยกสี งานพิมพ์ดิจิตอล .แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ.อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี บางรัก กรุงเทพมหานคร - โบนัสพนักงาน - ประกันสังคม - ค่าเดินทางเมื่อทำงานนอกสถานที่ - การปรับค่าจ้าง-เงินเดือนพนักงานประจำปี - ส่วนลดในการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สวัสดิการด้านกีฬาให้พนักงาน - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เนคท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด อาคาร บีบีดี ชั้น ซอยจินดาถวิล ถนนพระรามที่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - ต่อ


กรุงเทพมหานคร