Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


พนักงานเงินเดือนและสวัสดิการ1


พนักงานเงินเดือนและสวัสดิการ หางาน - บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด พนักงานเงินเดือนสวัสดิการ Share บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด พนักงานเงินเดือนสวัสดิการ มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, .ทำเงินเดือนค่าแรงทุกวันที่ , สิ้นเดือน.จัดทำ ภงด. ประจำเดือนของบริษัท ภงด.ก (ประจำปี) ของทุกบริษัท ส่งฝ่ายบัญชีตรวจสอบยอดที่ถูกต้อง.สรุปรายงานต่างๆ ส่งฝ่ายบัญชี.สรุปยอดเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานทุกบริษัท.สรุปยอดเงินประกันพนักงานของทุกบริษัท.จัดทำงานเกี่ยวกับงานของสำนักงานประกันสังคม.แจ้งเข้าการเป็นผู้ประกันตน (สปส.-,./)พนักงานใหม่.แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.-)พนักงานลาออก.ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินกับทางประกันสังคม ของเงินประโยชน์ทดแทนกรณี ทันตกรรม (ถ้ามี).จัดทำยอดการส่งเงินสมทบของทุกบริษัท สรุปยอดเงินสมทบของแต่ละโครงการส่งฝ่ายบัญชี นำส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนประจำเดือน ประจำปี.เก็บประวัติพนักงานเข้างาน ลาออกจากงานของทุกบริษัท.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน ปี.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ โดยเฉพาะ Microsoft Excel.มีประสบการณ์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีวินัยในการทำงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีจิตสำนึกในการให้บริการ คันนายาว กรุงเทพมหานคร โบนัส ตามผลประกอบการส่วนลดห้องเช่าในบริษัทมากถึง %กองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่วันลากิจ วัน/ปีวันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน/ปีวันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำปีละ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวงคันนายาว เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร -, ,


กรุงเทพมหานคร