Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Service SupervisorCentral Embassy (BTS เพลินจิต)-


Service SupervisorCentral Embassy (BTS เพลินจิต)- หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด Service SupervisorCentral Embassy (BTS เพลินจิต) Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด Service SupervisorCentral Embassy (BTS เพลินจิต) มกราคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - ตรวจเช็คพนักงานที่เข้าเวรให้ครบตามตารางการทำงานที่กำหนดไว้ - ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือด้านบริการ (เมนู ช้อน ส้อม แก้ว อื่นๆ) ให้พอเพียงต่อการบริการ - ตรวจสอบโต๊ะจองที่อยู่ในส่วนบริการของตนเอง - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ด้านการปฏิบัติงาน - ตรวจเช็คความสะอาดในพื้นที่ โต๊ะบริการ รวมถึงเครื่องมือด้านบริการให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ - ตรวจเช็ครายการอาหารเครื่องดื่มที่สั่ง ให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง - ให้บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้อง - ช่วยในด้านการฝึกอบรมพนักงานในส่วนการบริการ ความรู้ด้านอาหาร เครื่องดื่ม Up Selling - ตรวจเช็คใบเสร็จรับเงินก่อนส่งให้ลูกค้า - เพิ่มยอดขายโดยการ Up Selling - คุ้นเคยเข้าใจอาหารเครื่องดื่มที่บริการรวมถึงราคาเป็นอย่างดี - ร่วมตรวจเช็คสต๊อกอุปกรณ์ เครื่องมือด้านบริการสินค้าทุก ๆ สิ้นเดือน - ควบคุมการจัดเตรียมความพร้อมก่อนหลังปิดห้องอาหาร .อายุ - ไม่จำกัดอายุ.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาใดก็ได้.เพศชายหญิง.มีความเป็นผู้นำ มีความกระตือรือร้น.มีประสบการณ์ - ปี ด้านงานบริการ/ การโรงแรม ใน Service Supervisor สูงกว่า กรุงเทพมหานคร - เงินโบนัสตามผลงาน - ประกันสุขภาพ - สิทธิการเบิกค่าทัตกรรม - ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัครงานโปรด K.ชลชัย T -- -- E tasanichacentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -


กรุงเทพมหานคร