Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ธุรการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส


ธุรการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.ทุ่งสองห้อง) หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรการส่วนวิเคราะห์ข่าวเฝ้าระวัง (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด (ปปส.ทุ่งสองห้อง) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรการส่วนวิเคราะห์ข่าวเฝ้าระวัง (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด (ปปส.ทุ่งสองห้อง) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , .ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ จัดการระบฐานข้อมูลยาเสพติดของสำนัก -ระบบข้อมูลพื้นฐานชุมชน -ระบบข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน -ระบบข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด.ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลยาเสพติด เชื่อมโยงข้อมูสารสนเทศสำหรับจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานลาง -ระบบข้อมูลพื้นฐานชุมชน -ระบบข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน -ระบบข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด.ค้นหาตรวจสอบพิกัดภาพถ่ายดาวเทียม/ภูมิประเทศ.ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ยาเสพติด (GIS) สนับสนุนการนำเสนอสถานการณ์ยาเสพติด ผลการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด.ดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักเริ่มงาน ธันวาคม .***เพศชายเพศหญิง***.อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา ป.ตรี (ทุกสาขา).สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง.มีความสามารถในการจับประเด็นสรุปใจความสำคัญ เขียนรายงาน.ไม่เป็นบุคคลที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด.ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน . - . น..พร้อมเริ่มงานทันที ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายแรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม zenyaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงานสุราษฎร์ธานี -- (คุณธนกร),-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงรับสมัครด่วนเปิดลงทะเบียนนัดสัมภาษณ์งานวันที่ - กรกฏาคม เวลา .-. น.สามารถได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางคุณชีวานันท์ -คุณมัณฑนา --(หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับคะ)ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงานห้ามพลาดสมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รับสมัครผ่าน E-mail cheewanuneastern-groups.com - สอบถาม บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่ สุราษฎร์ธานี เลขที่ /- หมู่ที่ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - สำนักงานกรุงเทพมหานคร เลขที่ ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (ทำการย้ายมาจาก ซ.โรจนมินทร์) สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงานสุราษฎร์ธานี -- (คุณธนกร),-- ต่อ โทรสาร -


กรุงเทพมหานคร