Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการโครงการ


ผู้จัดการโครงการ บริษัท แพรคทิเคิล-พี จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน . จัดทำแผนงานย่อยให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ Master Schedule เช่น Monthly Schedule, Material Approval, Material on site, แผนการขออนุมัติ Shop Dwg. . จัดทำเอกสารเบิกงวดงานพร้อมเอกสารประกอบเล่มให้สอดคล้องกับแผนงาน S-Curve Schedule . รับผิดชอบในการกำกับดูแล บริหาร ประสานงาน ตรวจสอบควบคุมกำกับการทำงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงตามแผน . ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม . ตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานของผู้รับเหมาย่อยให้สอดคล้องกับงานในโครงการ . ควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา ข้อตกลงต่างๆ . ตรวจสอบงานเพิ่ม-ลด ของโครงการ . ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างระบบความปลอดภัยในโครงการให้มีคุณภาพการใช้เทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสม . ตรวจสอบงบประมาณโครงการที่ได้รับ หากเห็นว่าไม่เหมาะสมไม่สอดคล้อง ให้ชี้แจงเพื่อขอแก้ไข . แก้ไขปัญหาในโครงการเพื่อให้งานสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา.มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารเป็นอย่างดี.มีประสบการณ์การทำงาน ปีขึ้นไป.มีใบประกอบวิชาชีพ.มีความอดทนสูง เมื่ออยู่ในภาวะกดดันได้ดี.สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้.แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ - ประกันสังคม - บ้านพัก - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงานแต่ละบุคคล) วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง + กรอกใบสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ ที่หน่วยงาน ราชพฤกษ์ ( ซ.วัดอินทราวาส , ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม )


นนทบุรี