Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด- หางาน - บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Share บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, - กำหนดกลยุทธ์แผนส่งเสริมการขาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสนุบสนุนทีมขาย- วางแผนปละประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดผ่าน Social Media- สำรวจวิเคราะห์การใช้สื่อกิจกรรมออนไลน์ เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการตลาดของบริษัทฯ .ไม่จำกัดเพศ.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการตลาด สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ตึกช้าง อาคารบี ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ต่อ


กรุงเทพมหานคร