Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการแผนกธุรการและอาคารสถานที่


ผู้จัดการแผนกธุรการและอาคารสถานที่ หางาน - บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด ผู้จัดการแผนกธุรการอาคารสถานที่ Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด ผู้จัดการแผนกธุรการอาคารสถานที่ มิถุนายน ระดับเงินเดือน วางแผน มอบหมายกระจายงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของแผนก เพื่อให้งานสำเร็จตามกำหนดวางแผน กำหนดกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนก เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพควบคุมดูแลงานบริการอาคาร สถานที่ เช่น ความสะอาด อุปกรณ์สำนักงาน การซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เป็นต้น เพื่อจัดเตรียมความพร้อมทางด้านธุรการสำนักงานควบคุมดูแลงานธุรการเอกสาร การต่อสัญญาต่างๆ เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามกำหนดเวลาควบคุมดูแลการประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปด้วยความราบรื่นควบคุมดูแลงานโครงการทางด้านการปรับปรุงอาคารสำนักงาน งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามแผนงานเป้าหมายที่กำหนดควบคุมดูแลงานประสานงาน รับส่งเอกสาร เพื่อให้บริการงานสำนักงานแก่ส่วนงานต่างๆในองค์กรควบคุมดูแลทรัพย์สินส่วนกลางขององค์กร เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น เพื่อดูแลป้องกันความเสียหาย ให้พร้อมแก่การใช้งานอยู่เสมอสรุปวิเคราะห์รายงานการดำเนินงาน รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์ในผู้จัดการอย่างน้อย ปี ขึ้นไป.ทำงานเชิงรุก คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถวางระบบการทำงานของแม่บ้าน ช่างอาคาร แมสเซ็นเจอร์ได้.มีการบริหารงานที่ดี คิดเป็นระบบ.เริ่มงานได้ทันที ดุสิต กรุงเทพมหานคร ยูนิฟอร์มพนักงานสวัสดิการเงินกู้สวัสดิการด้านศัลยกรรมประกันอุบัติเหตุรายบุคคลโบนัสประจำปีเบิกค่าเดินทางอื่นๆ ตามระเบียบบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร --


กรุงเทพมหานคร