Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ช่างหล่องานเงิน,งานทอง


ช่างหล่องานเงิน,งานทอง หล่องานเงิน,งานทองเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการเบี้ยขยัน,โอที,โบนัส,ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน:.มีประสบการณ์ใช้เครื่องหล่อเป็นอย่างดี.มีประสบการณ์งานหล่ออย่างน้อยปีเลขที่ซอยวัดหิรัญรูจีวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครทางEmail สมัครด้วยตนเอง บริษัทโดนาตี่จีโอเยลลี่จำกัด:คุณวารุณีซอยหิรัญรูจีแขวงหิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร:Fax:donatigioielli.com:กันยายน


กรุงเทพมหานคร