Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ


เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ หางาน - บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด เจ้าหน้าที่การเงินธุรการ Share บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด เจ้าหน้าที่การเงินธุรการ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - - รับวางบิล ทำเช็ค รับเช็ค จ่ายเช็ค - จัดทำเอกสาร รายรับ-รายจ่าย - จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ทวิ - จัดทำภาษี ภงด., เอกสารที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน.มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินงานธุรการ อย่างน้อย ปี.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกองค์กร.มีความละเอียด รอบคอบ.มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม CumminsOneWorldโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -


กรุงเทพมหานคร