Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เภสัชกรไทย (บริษัทในเครือ) ด่วนมาก-


เภสัชกรไทย (บริษัทในเครือ) ด่วนมาก- หางาน - บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด เภสัชกรไทย (บริษัทในเครือ) ด่วนมาก Share บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด เภสัชกรไทย (บริษัทในเครือ) ด่วนมาก กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, บาท - นำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับหัวหน้างาน- เสนอวิธีการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ คิดค้นสูตร ออกสู่ตลาด (ให้ได้ตามมาตรฐานที่ GMP กำหนด)- ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ- ควบคุมวางแผนงานในฝ่ายผลิตด้านการวิเคราะห์ ตรวจประเมิน แก้ไขงานวิเคราะห์- จัดทำเอกสารระบบควบคุมตรวจคุณภาพ พร้อมนำเสนอการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักรในการผลิต จัดทำเอกสารระบบควบคุมวัตถุดิบ- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.ปริญญาตรี สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์, เภสัชกรรมไทย แพทย์แผนไทย สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.).ชอบทำงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ.มีประสบการณ์ด้านการผลิตยาแผนโบราณสมุนไพร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพต่างๆเช่น GMP,GMP PIC/S ISO,HACCP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.OFFICE ได้ดี.มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร -สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนอิสรภาพ / (แถวสี่แยกบ้านแขก, วงเวียนใหญ่)** สนใจสอบถามรายละเอียดที่ -- คุณอรอุมา ** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrucl Recruit.Barawindsor/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระรามที่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -


กรุงเทพมหานคร