Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการส่วนงานขาย ( ศรีราชา ระยอง )-


ผู้จัดการส่วนงานขาย ( ศรีราชา ระยอง )- หางาน - บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ผู้จัดการส่วนงานขาย ( ศรีราชา , ระยอง ) Share บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ผู้จัดการส่วนงานขาย ( ศรีราชา , ระยอง ) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ทำหน้าที่ในการบริหารยอดขายสาขาศรีราชา ,สาขาระยอง ให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด- ดู บริหารผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎของบริษัทฯ- สรุปรายงานยอดขายประจำเดือน- ให้คำปรึกษา ให้การช่วยเหลือทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมาย- ติดตามผลงานผู้ใต้บังตับบัญชา- ออกพบลูกค้าในเขตพื้นที่สาขาศรีราชา , สาขาระยอง พื้นที่ทีได้รับผิดชอบ- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง - ปี .จบการศึกษา ปริญญาตรี - โท สาขาการจัดการ , บริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย ปี .มีทักษะในการบังคับบัญชา การสื่อสาร แก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม.มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ทุ่มเท รับผิดชอบในงานได้เป็นอย่างดี.หากมีประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องถ่ายเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีรถยนต์ส่วนตัว ใบอนุญาตขับขี่ .หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ดูแลพื้นที่สาขาศรีราชา จ. ระยอง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ] - สอบถาม บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ซอยรามคำแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , โทรสาร --


กรุงเทพมหานคร