Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญา 1 ปี) ประจำ ลาดพร้าว 81


รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญา ปี) ประจำ ลาดพร้าว หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญา ปี) ประจำ ลาดพร้าว Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญา ปี) ประจำ ลาดพร้าว กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางบัญชีการเงินเช้าระบบการบัญชีของบริษัทฯทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับบริษัทฯจัดทำ Bank reconcile จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.) ภงด. , ภงด. , ภงด. , สปส. -จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ จัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือนจัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ( จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ทุก ๆ เดือน)จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชีบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ , สรุปยอดขายประจำเดือน จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.) ทุกเดือนทำการรับ / บันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวรคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร จัดทำรายงานสรุปค่าเสื่อมราคา (แยกแผนก) .เพศชาย-หญิง ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร . อายุ- ปี. การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้ Word Excel ได้เป็นอย่างดี. ประสบการณ์ ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์. เวลาทำงาน. -. น.. สถานที่ปฎิบัติงานออฟฟิศ ลาดพร้าว หลังบิ๊กซีลาดพร้าว บริษัท เอพี สมาร์ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด. เงินเดือน,-, บาท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม LiightsOnVenture/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง*เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ อาคารชำนาญเพ็ญชาติ พระราม ชั้น **เดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีพระรามเก้า ออกทางออกที่ จันทร์ -ศุกร์ เวลา .-. น. --- / คุณ ตั้ม -คุณ แจ๊กกี้ -***พร้อมเอกสารสมัครงาน ชุด***Chackkapan.Nlights-on-venture.com Jaturong.Llights-on-venture.com - สอบถาม บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด อาคาร ชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนน พระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรสาร -


กรุงเทพมหานคร