Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Software Tester-


Software Tester- หางาน - บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด Software Tester Share บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด Software Tester กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - ทดสอบระบบการทำงานของ Software & Function ต่าง ๆ ในรูปแบบของเอกสาร Quality Check Software - วิเคราะห์ความผิดพลาดของระบบ Software จัดทำรายงานสรุป ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น- ติดตั้ง Software ให้กับลูกค้า พร้อมทั้ง Support ระบบหากเกิดความผิดพลาด- บันทึกจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบระบบ- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย / หญิง.อายุ (ปี) - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านงาน Tester จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะด้าน SQL, My SQL .มีความรู้ความเข้าใจลักษณะกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์.มีทักษะด้านการตรวจรับทดสอบระบบงานซอฟต์แวร์ที่ดี.สามารถอ่านเขียนกรณีทดสอบ (test case) ได้.มีความอดทนสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร เวลาการทำงาน ทำงานวันจันทร์


กรุงเทพมหานคร