Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ค้นพบงานที่เกี่ยวข้องกับ YPC จำนวน 13 ตำแหน่ง หน้าที่ 1

Admin ประสานงานโครงการ

... 1.เพศชาย/หญิง2.อายุระหว่าง 23-40 ปี3.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี5.อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี6.มีประสบการณ์ด้านธุรการประสานงานจะพ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2566


ธุรการและงานสารบรรณ ประจำที่ เขตพระนคร (เทเวศร์)

...ย/หญิง2.อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์3.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 (หากมีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)4.ใช้ word excel คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี5.ไม่มีประวัติอาชญากรรม ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2566


ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประจำ สนามบินดอนเมือง

...พวิศวกรรม (กว.)5.มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี (หากมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)6.มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2566


IT-Support ประจำ สถานีกลางบางซื่อ เขต จตุจักร

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย/หญิง2.อายุ 21-30 ปีบริบูรณ์3.วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง4.มีประสบการณ์ IT-Support อย่างน้อย 1 ป...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2566


ช่างซ่อมย่อยช่างซ่อมบำรุง ประจำอาคาร (วุฒิ ม.3) ประจำที่ เขตดุสิต (กฟน.สามเสน)

...อัตรา) - ระดับเงินเดือน (บาท) 11,350 หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2566


Messenger ประจำที่ ธนาคารอิสลาม ตึกคิวเฮ้าส์อโศก

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)2.อายุระหว่าง 22-55 ปี3.วุฒิไม่ต่ำกว่า ม. 34.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 5.ไม่มีประวัติอาชญากรร...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2566


ช่างโยธา ประจำที่ บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย2.อายุระหว่าง 20-45 ปี 3.วุฒิ ปวช.ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตกรรม4.ปวช.ในสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานไม่น...


นนทบุรี 18 สิงหาคม 2566


เปิดรับ ผู้ช่วยช่าง (ช่างยนต์) วุฒิ ปวช.ช่างยนต์ ปฏิบัติงาน เขตคลองเตย

...เนินการแล้ว 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำสั่งหัวหน้างาน 6. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยชุดที่กำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิช...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2566


Messenger ประจำอาคารคิวเฮ้าส์อโศก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

...ยุระหว่าง 22 ถึง 55 ปี2.ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ได้รับการยกเว้นการเข้ารับราชการทหารมาแล้ว3.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาปีที่ 34.ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2566


Programmer (พัฒนา Web Application Developer ภาษาC Java )ประจำ สถานีกลางบางซื่อ

...าย/หญิง 2.อายุ 21-30 ปีบริบูรณ์3.วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , IT , MIS สาขาที่เกี่ยวข้อง4.มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น C# or Java ฯลฯ5.มีประสบการณ์ในตำแหน่...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2566


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 2 หน้า หน้าถัดไป >>